Open image
 
CURR MIN AVG MAX
21.8 22.0 22.3 Katilo išėjimas
56.8 57.8 58.6 Boileris
Boileris
Elektrinis boilerio tenas
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Trišakio išėjimas
Boileris
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Lauko
Lauko
Kaminas
Koridoriaus oras
Vonios grindys
Vonios oras
Virtuvės grindys
Virtuvės oras
Svetainės grindys
Svetainės oras
Darbo
Miegamasis
Vaiko
Virtualus lauko
Cirkuliacinis siurblys
Ladomato siurblys
Ladomato atidarymas
Ladomato uždarymas
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Boileris
Vonia
Virtuvė
Svetainė
Akumuliacinė
Elektrinis boilerio tenas
Darbo
Miegamas
Vaiko
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Vonios užduota
Virtuvės užduota
Svetainės užduota
Darbo užduota
Miegamo užduota
Vaiko užduota
[Fl16_Fz]
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
[LdS]
Ladomato užduota
MENU